Přispěli jsme na koupi sociálního automobilu pro zařízení pro děti

vyžadující okamžitou pomoc Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

 

webové stránky: www.orlicekprednichlum.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.