TEN ARTS je anglicky deset umění. Název se nám zdál příliš dlouhý a tak vznikl TEN ART. Proč deset? Původně jsme se zabývali několika obory podnikání, avšak zůstaly pouze dva. Proč umění? Věříme, že každá činnost prováděná profesionálně a se zájmem je uměním.


nase_filozofie


Ale máme ještě další desatero. Společnost TEN ART vychází při své práci z deseti premis, které je možné shrnout do následujících pojmů: dialog, efektivita řešení, důvěra, individuální přístup, profesionalita, kvalitní servis, etika, vyspělost, přívětivost, poradenství

Všechno dění ve firmě TEN ART je motivováno snahou vyhovět v co nejširší míře požadavkům našich zákazníků, což vnímáme jako proces, který nikdy nekončí.

Věříme, že Vaše individuální atypické požadavky prohlubují naši zkušenost, a že naopak naše zkušenost pomáhá při realizaci Vašich atypických požadavků.

Ale to víte, nejlepší je přesvědčit se na vlastní kůži…

Desatero TEN ART

Dialog
Dialog, který vede k pochopení a porozumění požadavků zákazníka prostřednictvím intenzivní a otevřené komunikace.
Efektivita řešení
Volíme optimální metodologii a postupy, které vedou k naplnění požadavků zákazníka se zohledněním efektivně vynaložených prostředků na realizaci projektu.
Důvěra
Exkluzivita dat a důvěra, která vychází z etického rozměru i smluvních garancí.
Individuální přístup
Snažíme se o flexibilní, intenzivní a individuální přístup k požadavkům zákazníka.
Profesionalita
Profesionalita řešitelského týmu, výběr vhodného složení týmu se zohledněním odbornosti jeho členů.
Kvalitní servis
Kapacita a kvalita servisní sítě, odbornost, průběžné proškolování, komunikace a práce s techniky.
Etika
Dodržování přísných standardů etiky a kontroly práce techniků i členů řešitelského týmu.
Vyspělost
Kvalita technického a softwarového zázemí společnosti, průběžná modernizace a technologické inovace
Přívětivost
Zřetelnost a uživatelská přívětivost zprostředkovaných výstupů, dat a z nich vyplývajících jednoznačných doporučení, včetně osobní prezentace zjištění u zákazníka.
Poradenství
Marketingové poradenství při aplikaci zjištění a jejich uvádění do praxe.